عیب یابی قطعات(تزریق ناقص)

عیب یابی قطعات(تزریق ناقص)


عیب یابی قطعات
تزریق ناقص
گاهی اوقات محصول به دست آمده ناقص بوده و تکه بزرگی از آن قالب گیری نشده است
معمولاً این نقص وقتی رخ می دهد که ماشین را پس از یک وقفه دوباره روشن می کنیم
بعد از وقفه ایجاد شده قالب نسبت به حالت عادی سردتر می شود، وقفه کوتاه در قالب باعث تعادل حرارتی می گردد ولی وقفه طولانی باعث قی کردن مواد از اطراف قالب می شود

آمارگیر وبلاگ